Asterix

Asterix

Automatisk deteksjon og sprøyting av ugress i planterader

Håndholdt måleinstrument

Håndholdt måleinstrument

Lokalisering av feil på lange industrielle kabler

Cisco servomotor

Cisco servomotor

Ultrapresis børsteløs servomotor

Field Flux Robot

Field Flux Robot

Automatisk N2O-måling i felt

Elektrisk rullestol

Elektrisk rullestol

Vårt første store prosjekt

Jordprøvetaker

Jordprøvetaker

Kartlegging av mineraler i jord

Postbil

Postbil

Miljøvennlig distribusjon i lokalmiljø

Lapraskopisimulator

Lapraskopisimulator

Simulator for kikkhullskirugi