EU-emblem

Dette prosjektet er støttet av den Europesiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddsavtale nr. 736354

Miljøteknologiordningen Prosjekt Asterix, prosjekt nr. 254238.

Innovasjon for bedre ugresskontroll i grønnsaker, prosjekt nr. 234226/E50.

Grofondet logo

Forskning, testing og utvikling av presisjons-sprøyting i grønnsaker, prosjekt nr. 180017.