Adigo mikro gassturbin for Olje-, gass- og marine- sektor

30kW – 65kW – 130kW – 200kW – 400kW -600 kW – 800kW – 1MW …

Capstone mikroturbiner produserer pålitelig kraft on- og offshore ved hjelp av eksempelvis ubehandlet gass fra brønnen.
Gassturbinene kan levere strøm etter behov i spekteret, fra inaktiv – til mange hundre kilowatt i lett håndterbare, redundante 30 og 65kW modeller.

Capstone offshore C30 og C65-modeller er UL sertifisert for klasse 1, div. 2 NFPA 496. For plassering i et ikke eksplosjonsutsatt område, er en rimeligere utgave i rustfritt stål tilgjengelig for hver modell. Disse er UL-sertifisert i henhold til de nye kravene UL220 og UL1741 kategori for motor generatorer drevet med «rå naturgass.»

Mikroturbinene Adigo leverer bruker hverken olje, smøremidler, kjølevæske, andre farlige stoffer og ei heller vann. Dette eliminerer transport kostnader, lagring, utslipp og lekkasjeproblemer i forbindelse med turbinen/motoren.

En skid montert Capstone kraftstasjon reduserer planlagt vedlikehold til filterskift to ganger i året. Den første og enkle servicen er ved 20.000 driftstimer mens en overhaling anbefales ved kjørte 40.000 timer.

Det er denne type robust, kostnadseffektiv, pålitelig, sett-det-og-glem-det drift en trenger for å maksimere ytelsen og minimere risiko for nedetid på eksempelvis plattformene.

I tillegg til å levere sikker strøm 24/7, kan ICHP modellene (integrert varmeveksler) benyttes til varmtvannsproduksjon.

Adigo AS tilbyr småskala gasskraftverk i samarbeid med verdens ledende produsent av mikro gassturbiner – Capstone Turbine Corporation i USA. Capstone har så langt levert over 9.000 mikro gassturbiner verden over, hvorav ca 4.000 av disse produserer ren og miljøvennlig energi i Europa.

Mikroturbinene er meget miljøvennlige og effektive maskiner for produksjon av elektrisk kraft og varmeenergi til et stort antall applikasjoner eller bruksområder. Turbinene leveres i størrelsene 30, 65 og 200 kW elektrisk effekt, men kan settes sammen i ulike effektkonfigurasjoner.

Felles for alle turbinene:

 • Over 9.000 leverte turbiner (hvorav ca 4.000 i Europa)
 • Kan kjøres kontinuerlig eller bare når man trenger det
 • Kan kjøres som «stand-alone» eller tilkoplet nettet for levering av strøm inn på dette
 • Turbinene kan kjøres enkeltvis eller ved at flere settes sammen i en såkalt «Multi-pack»
 • Kan konfigureres for de fleste drivstoff: Biogass, LNG, diesel, biodiesel, propan, parafin osv
 • Svært lave utslipp
 • Kun èn bevegelig del innebærer minimalt vedlikehold og således høy oppetid
 • Patentert lagring (luftlager) av roterende aksel gir ingen mekanisk slitasje
 • Luftopplagring av akslingen innebærer også at det hverken benyttes smøreolje eller kjølemedium
 • Integrert generator med alt som skal til for nettsynkronisering og beskyttelse
 • Fjernkontrollert overvåkning og diagnostisering er mulig; f.eks. via internett
 • Modulbasert konstruksjon tillater enkel og billig installasjon
 • Pålitelighet: Kan vise til driftserfaring fra titalls millioner timer
 • Serviceavtale tilpasset ditt behov og ønsker