Adigo mikro gassturbin som nødstrømsaggregat og/eller reservekraftverk

30kW – 65kW – 130kW – 200kW – 400kW -600 kW – 800kW – 1MW …

Capstone mikro turbiner kan kjøres kontinuerlig eller levere strøm til spesielt viktige applikasjoner ved umiddelbare behov. På mindre enn 10 sekunder vil turbinen leverer full kraft og sikre strømforsyning til de kritiske installasjonene.

Dagens bedrifter står overfor en tøff situasjon – kontinuitet av elektrisk kraft blir stadig mer kritisk i forhold til den daglige driften, mens potensialet for kritiske strømbrudd er økende. En rekke hendelser, som delvis skyldes stadig hardere værfenomen og trusselen om terror, er påminnelser om hvor skjør vår elektriske infrastruktur egentlig er.

Den kraftigste solstormen på 150 år inntraff i 2012. Forskere hevder nå at stormen kunne slått ut hele den moderne verden hvis den hadde kommet ni dager tidligere.

Se artikkel: http://www.nrk.no/viten/_-ni-dager-unna-en-katastrofe-1.11616532

Tradisjonelle nødstrømsaggregat er til daglig stort sett inaktive, og det er en viss sannsynlighet for at disse ikke alltid starter når du trenger dem. Det nye paradigmet er å benytte Capstone mikro turbiner som sekundær og rimelig strømforsyning (og varmtvannsproduksjon). Ved strømstans vil Capstone nødstrømsaggregatene automatisk prioritere strøm til kritiske installasjoner. Vi kaller dette «Dual Mode» operasjon. Det er en økonomisk og pålitelig strømkilde, som betaler seg selv.

Capstone tilbyr en «Dual Mode Controller» for beskyttelse av kritiske installasjoner. Kontrolleren opptrer som en automatisk bryter som overvåker innkommende kraft, og bytter til stand-alone modus når nettet svikter. På mindre enn 10 sekunder etter driftsstans er backup systemet i gang.

Som nevnt i denne artikkelen i Distributed Energy magazine, bruker flere av de største naturgass transport- og lagrings- selskapene Capstone mikro turbiner på mange av sine anlegg. Blant dem var Dominion Transmission’s Ithaca, New York. Da hele området mistet den elektriske kraften under «the Great Northeastern Blackout» var de helt avhengig av Capstone mikro turbinene for å frakte gassen.

Adigo AS tilbyr småskala gasskraftverk i samarbeid med verdens ledende produsent av mikro gassturbiner – Capstone Turbine Corporation i USA. Capstone har så langt levert over 9.000 mikro gassturbiner verden over, hvorav ca 4.000 av disse produserer ren og miljøvennlig energi i Europa.

Mikroturbinene er meget miljøvennlige og effektive maskiner for produksjon av elektrisk kraft og varmeenergi til et stort antall applikasjoner eller bruksområder. Turbinene leveres i størrelsene 30, 65 og 200 kW elektrisk effekt, men kan settes sammen i ulike effektkonfigurasjoner.

Felles for alle turbinene:

 • Over 9.000 leverte turbiner (hvorav ca 4.000 i Europa)
 • Kan kjøres kontinuerlig eller bare når man trenger det
 • Kan kjøres som «stand-alone» eller tilkoplet nettet for levering av strøm inn på dette
 • Turbinene kan kjøres enkeltvis eller ved at flere settes sammen i en såkalt «Multi-pack»
 • Kan konfigureres for de fleste drivstoff: Biogass, LNG, diesel, biodiesel, propan, parafin osv
 • Svært lave utslipp
 • Kun èn bevegelig del innebærer minimalt vedlikehold og således høy oppetid
 • Patentert lagring (luftlager) av roterende aksel gir ingen mekanisk slitasje
 • Luftopplagring av akslingen innebærer også at det hverken benyttes smøreolje eller kjølemedium
 • Integrert generator med alt som skal til for nettsynkronisering og beskyttelse
 • Fjernkontrollert overvåkning og diagnostisering er mulig; f.eks. via internett
 • Modulbasert konstruksjon tillater enkel og billig installasjon
 • Pålitelighet: Kan vise til driftserfaring fra titalls millioner timer
 • Serviceavtale tilpasset ditt behov og ønsker