Adigo mikro gassturbiner for biogass

30kW – 65kW – 130kW – 200kW – 400kW -600 kW – 800kW – 1MW …

Småskala, miljøvennlige kraftverk basert på biogass fra renseanlegg, gårdsdrift, avfallsdeponier m.m. 

Mikrogassturbiner åpner for en økonomisk og miljøvennlig utnyttelse av selv mindre mengder biogass fra ulike kilder som renseanlegg, avfallsdeponier eller biogass fra anaerob kompostering av husdyrgjødsel.

Mikroturbiner er økonomisk meget konkurransedyktige i forhold til konvensjonelle systemer som dieselaggregater ved at vedlikeholdskostnadene er svært lave.

Gassturbinene er spesielt godt egnet for CHP (Combined Heat and Power) siden eksosen har en så vidt høy temperatur (ca 3000C).

En tommelfinger regel for Adigo CHP gassturbin: 100kW elektrisk produksjon gir ca 230kW termisk energi (varme). Totalvirkningsgraden blir dermed veldig høy.

Varierende metan-konsentrasjon og annen forurensing kan gi biogassanlegg en utfordring. Gassturbiner er imidlertid robuste og stiller beskjedne krav til kvaliteten på gassen, men det kan være fornuftig å investere i et Adigo gass-forbehandlingsanlegg hvis biogass kvaliteten ikke er god nok eller har varierende og usikker kvalitet.

Forbehandlingsanlegget renser biogassen for H2S, siloxaner og liknende samt sikrer turbinen lang levetid.

Adigo AS tilbyr småskala gasskraftverk i samarbeid med verdens ledende produsent av mikro gassturbiner – Capstone Turbine Corporation i USA. Capstone har så langt levert over 9.000 mikro gassturbiner verden over, hvorav ca 4.000 av disse produserer ren og miljøvennlig energi i Europa.

Mikroturbinene er meget miljøvennlige og effektive maskiner for produksjon av elektrisk kraft og varmeenergi til et stort antall applikasjoner eller bruksområder. Turbinene leveres i størrelsene 30, 65 og 200 kW elektrisk effekt, men kan settes sammen i ulike effektkonfigurasjoner.

Felles for alle turbinene:

 • Over 9.000 leverte turbiner (hvorav ca 4.000 i Europa)
 • Kan kjøres kontinuerlig eller bare når man trenger det
 • Kan kjøres som «stand-alone» eller tilkoplet nettet for levering av strøm inn på dette
 • Turbinene kan kjøres enkeltvis eller ved at flere settes sammen i en såkalt «Multi-pack»
 • Kan konfigureres for de fleste drivstoff: Biogass, LNG, diesel, biodiesel, propan, parafin osv
 • Svært lave utslipp
 • Kun èn bevegelig del innebærer minimalt vedlikehold og således høy oppetid
 • Patentert lagring (luftlager) av roterende aksel gir ingen mekanisk slitasje
 • Luftopplagring av akslingen innebærer også at det hverken benyttes smøreolje eller kjølemedium
 • Integrert generator med alt som skal til for nettsynkronisering og beskyttelse
 • Fjernkontrollert overvåkning og diagnostisering er mulig; f.eks. via internett
 • Modulbasert konstruksjon tillater enkel og billig installasjon
 • Pålitelighet: Kan vise til driftserfaring fra titalls millioner timer
 • Serviceavtale tilpasset ditt behov og ønsker